Hyttefolk og helsetenester

Helse- og omsorgstjenesteloven (§ 3-1) tilsier at kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Dette betyr at personer som oppholder seg på hytter i Vestre Slidre kommune også har rettigheter knyttet til helse- og omsorgstjenester. Her er legger vi ut kontaktinformasjon dersom det skulle oppstå behov for helsetjenester. Noen av tjenestene er behovsprøvde.

Kontaktinformasjon

Legevakt:            tlf. 11 16 11 17.
Dette er et nasjonalt legevaktnummer som gir deg kontakt med legevakt i det området du oppholder deg.

Tildelingskontor: tlf. 61 34 50 27
Tildeling av pleie og omsorgstjenester, hjemmesykepleie.

Psykisk helsetjeneste - avdelingsleder (tlf.: 99 11 78 10)

Barneverntenesten – avdelingsleder  (tlf.: 61 34 51 56)

Helsestasjonen - helsesjukepleiar (tlf.: 61 34 51 64)