Kommunal planstrategi

I plan- og bygningsloven § 10-1 (kommunal planstrategi) kjem det fram at alle kommuner skal utarbeide og vedta en kommunal planstrategi senest eit år etter at det nye kommunestyret er konstituert. Formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller vidareføre for å legge til rette for ein ynskt utvikling i kommunen. Arbeidet med kommunal planstrategi skal byggje på oversikta over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen (folkehelseoversikt).