Kommunale vegar

Det finst om lag 27 km med kommunale vegar, gang- og sykkelvegar i Vestre Slidre kommune. Teknisk avdeling har ansvar for drift og vedlikehald av dei kommunale vegane.
 

Oppgåver som ligg under dette område er:

  • Brøyting
  • Strøing
  •  Vedlikehald av vegdekke
  •  Kantklypping
  • Vedlikehald av ferister
  • Skilt og gatelys
     

Kontaktinfo

Lars Flaathen
Avd.leiar teknisk drift
E-post
Telefon 61 34 51 37
Mobil 920 22 042