Dagsenter for personer med demens

Dagtilbod for personar med demens er ei lovpålagt teneste. I Vestre Slidre kommune er dette tilbodet i Plassen. 

Søknad

Søknadsskjema for dagtilbodet for personar med demens i Plassen finn du ved å trykke her. (PDF, 107 kB)

Beskriving

  • Dagtilbodet for personar med demens held til i Plassen.
  • Dagtilbodet er eit tilbod til heimebuande som har glede og nytte av å komme seg ut ein til to gonger i veka for å delta i aktivitetar og sosialt fellesskap.
  • Personalet på dagsenteret tilpassar aktivitetane ut frå brukarane sine ynskjer, mål og forutsetningar.
  • Døme på aktivitetar som gjærast er stoltrim, sittedans, gåturar, høgtlesing, musikk, hagearbeid, handarbeid, matlaging og å baka.
  • Dagtilbodet er også eit tilbod for å avlaste pårørande, slik at bruker kan få bo heime så lenge som mogleg.

Egenandel

Pris per dag er 110 kroner, dette dekker transport tur/retur og mat.

 

Meir informasjon kjem etter kvart.

Kontaktinfo

Tone Granlien
Fagarbeidar
E-post
Mobil 45 43 64 27