Frisklivssentralen

Kva er ein Frisklivssentral (FLS)?

Ein frisklivssentral er ei helsefremjande og førebyggande helseteneste. Tenesta tilbyr rettleiing og oppfølging innan fysisk aktivitet, kosthald og tobakk. FLS samarbeider med ulike aktørar, og har oversikt og kjennskap til offentlege, frivillige og private tilbod og tenester i kommunen og spesialisthelsetenesta.

For kven er Frisklivssentralen?

Målgruppa personar med auka risiko for livsstilssjukdommar, eller som har utvikla sjukdommar og plagar knytt til livsstil. Tilboda gjennom FLS er for dei som ynskjer og treng støtte til å endre levevanar og meistre sine utfordringar i helse. Målet er at deltakarane blir gjort i stand til å halde fram med eigen aktivitet eller nytte andre tilbod etter deltaking på FLS.
 

Kva skjer på Frisklivssentralen i Vestre Slidre?

 • Balansegruppe (ute og inne)
  Onsdagar kl. 10.30–11.30. Plassen
  Oppstart veke 38
   
 • Bassengtrening med fysioterapeut
  Måndagar kl. 15.00–15.55.
  Symjehallen i Slidre
  Oppstart veke 42
   
 • Individuell rettleiing innan aktivitet, kosthald og tobakk.
  Ta kontakt med frisklivsrettleiar for meir informasjon. 
   
 • BraMat-kurs, kurs for endring av matvanar
  Ta kontakt med frisklivsrettleiar for informasjon om neste BraMat-kurs.

Folkehelseveko blir arrangert kvart år i samarbeid med mellom anna Frivilligsentralen.

Korleis ta kontakt med Frisklivssentralen?

Tilboda i frisklivssentralen er lågterskeltilbod. Det betyr at ein ikkje treng tilvising frå lege eller anna helsepersonell for å ta kontakt med FLS. Lege og helsepersonell kan tilvise deltakarar med ein frisklivsresept.

Ta direkte kontakt med frisklivsrettleiar Åshild Gjevre

 • Tlf:  947 84 242
 • Epost: ashild.gjevre@vestre-slidre.kommune.no

Du er hjarteleg velkommen til å kome innom Frisklivssentralen for ein prat.

Frisklivssentralen i Vestre Slidre
Tunvegen 17
2966 Slidre

Kontaktinfo

Åshild Gjevre
Fysioterapeut
E-post
Telefon 94 78 42 42

Adresse

Vestre Slidre frisklivssentral
Slidrevegen 18
2966 Slidre