Vestre Slidre helsetun

Helsetunet ble tatt i bruk hausten 2023. Det ligg sentralt i omsorgstunet og nær Slidre sentrum

 

Vestre Slidre helsetun består av 20 institusjonsplassar fordelt på tre avdelingar. Vi har kort- og langtidsplassar, rehabilitering og avlastningsplassar.

Vi har og 12 heildøgnbemanna omsorgsboligar fordelt på to avdelingar, desse er for menneskjer med kognitiv svikt og/eller alderspsykiatri.

Heimelaga mat

Helsetunet har eige kjøkken, som også har kantinedrift alle kvardagar, samt catering. Eldre som bur heime kan få tilkjørt mat ved å søke om tenesta frå tildelingskontoret.

Kantina er open for alle.

Søke plass

Søknad om plass på helsetunet går via inntaksteamet, som består av ein frå tildelingskontoret, leiar/fagsjukepleier i pleie og omsorg, og leiar/fagsjukepleier på helsetunet.

Søknadsskjema finner de under «tildeling» eller søknadsskjema

 

Kontaktinfo

Bente Haugen
Avdelingsleiar
E-post
Telefon 99 69 06 22

Adresse

Vestre Slidre helsetun
Tunvegen 14
2966 Slidre

tlf 61343660 

kømeny
institusjon: tast 1, 2 eller 3
omsorgsbolig: tast 4
kjøkken: tast 5