Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er ei samlenemning på tekniske installasjonar og løysingar som kan bidra til auka tryggleik:
Å styrke evna til den enkelte til å klare seg sjølv i kvardagen, teknologisk støtte til pårørande og førebygge behov for tenester eller innlegging i institusjon. Målet med velferdsteknologi er å skape ein tryggare og enklare kvardag både for brukarar, pårørande og helsepersonell.

 

   

 

 

Kontaktinfo

Tildelingskontoret
Telefon 94 86 61 23
Turid Kattevold Nordåker
Fagleiar Tildeling- og bustadkontor
E-post
Mobil 94 86 61 23

måndag-fredag