Valdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023 er fastsett til 11. september.
I Vestre Slidre kommune er det vedtatt at vi og skal ha sundagsval 10. september.

Personer og organisasjoner med org.nummer kan søke om tilskudd til tiltak på Stølsvidda.
Søknadsfrist er 1. mai 2023

Barnehagane i Vestre Slidre har mange ulike aktiviteter både inne og ute. Her kan du lese om vekas fredagseksperiment i Slidre barnehage og ski og akedagen i Røn naturbarnehage. 

Kommunale avgifter som vatn, avløp, septik og feiing vert rekna etter prinsipp om sjølvkost. Det vil seie at innbyggjarane skal betale det det kostar for kommunen å levera tenesta.

Generell prisvekst  var 6,9% i 2022  ifølgje konsumprisindeksen (KPI) frå Statistisk sentralbyrå. Både innbyggjarar og næringsliv har fått merka relativ høg prisvekst på varer og tenester i løpet av det siste året. Det same gjeld for kommunen, noko som får direkte effekt for sjølvkost-tenestene. Det kostar meir å tilby tenestene, noko som medfører høgare gebyr for innbyggjarane.

Prisutvikling på straum, petroleumsprodukt, stål og bygg-/anleggstenester har vore vesentleg høgare enn KPI i same periode. Dette er vesentlege for vatn og avløp. Renteauke medfører også høgare kapitalkostnader som påverkar kostnadsnivå for tenestene direkte.

Endringa i gebyra vart vedteke av kommunestyre i samband med handsaming av budsjettet den 16. desember 2022.

Endelig er datoen for opninga av mekkeklubben i dei gamle lokala til Lomen Auto fastsett!
Torsdag 13. april kl 16.00 og utover ettermiddag og kveld blir det snorklypping, visning av lokala, servering av pølser og kake og kulturelle innslag.

Ungdomar er spesielt velkomne, men alle andre som som vil sjå det nye prosjektet til kyrkja i Vestre Slidre er sjølvsagt også hjarteleg velkomen! Prosjektet er eit samarbeid med Vestre Slidre og Vang kommune. Leiare frå Den norske kyrkja og kommunene kjem.

Det vil bli satt opp busser frå både Vestre Slidre og Vang etter skuletid; meir informasjon om dette kjem på skulene etterhvert. 

Håpar at alle som er interessert  i dette møter opp! Velkomen!

Er du ein av dei som kunne tenkje deg og være med og bidra på mekkeklubb, ta kontakt med kyrkjekontoret i Vestre Slidre ved Geir Kongslien tlf 92887778 eller e-post:gk662@kyrkja.no

Innlandet fylkeskommune har 600 000 kroner til fordeling til utvikling av idrettsarrangement i perioden 1. juli – 31. desember 2023.

Dette er runde to av en årlig tilskuddsordning, og søknadsfristen er 1. april 2023.

https://innlandetfylke.no/tjenester/sok-tilskudd/idrett-og-friluftsliv/

Det SKAL søkes via søknadsportalen regionalforvatning.no

Vil du være med å gjøre en innsats for at alle barn og unge skal ha en aktiv fritid? Vi inviterer til tverrfaglig dugnad der vi sammen bruker dialogverktøyet ALLEMED. Velkommen!


Vestre Slidre kommune inviterer til tverrfagleg dugnad for å finne løysinger for korleis vi i fellesskap kan jobbe for å få alle barn og unge med i fritidsaktivitetar. Dugnaden finn stad i gymsalen (kulturhuset). Du kan lese meir om arbeidet med lokal fritidserklæring og Allemed her: ALLEMED-dugnad. NB! Påmelding 8. mars til brukartorget.