Det er i dag bekreftet ett nytt tilfelle av covid-19 i Vestre Slidre kommune. Denne personen satt allerede i isolasjon som nærkontakt med symptomer. Smittesporingen var gjort tidligere, så dette førte ikke til noen nye nærkontakter eller nye i karantene.

Samtlige øvrige prøver var heldigvis negative.

 

Det ene tilfellet følges opp av Nord-Aurdal, men har 4 lokale nærkontakter som er satt opp til testing i morgen. Disse er i karantene i 10 dager.

Det andre tilfellet er satt i isolasjon sammen med sin ektefelle, og nærkontakter er sporet og satt i karantene. Det dreier seg om 11 lokale nærkontakter og 7 utenfor kommunen. Husstanden til disse igjen er satt i ventekarantene.

Begge de påvist smittede har milde symptomer. Dessverre er det ikke kjent smitteveg hos noen av dem til nå.

Vedrørende Kiwi Røn, er det bekreftet smitte hos en ansatt, denne personen er ikke bosatt i Vestre Slidre. Dette har ført til stenging av butikken i kveld for at smittesporing skal gjennomføres og butikken desinfiseres. Samtlige ansatte ved Kiwi Røn blir satt opp til testing i morgen tidlig. 11 av disse er definert som nærkontakter. Vi håper noen kan slippe på arbeid etter testing og ventekarantene. Vi er kjent med at det jobbes for å skaffe folk til i morgen som ikke har Kiwi Røn som sin daglige arbeidsplass.

Totalt skal vi teste ca. 30 i morgen tidlig.

Alle som har vært på Kiwi Røn i perioden lørdag 27.mars til og med tirsdag 06.april, må være observante på egne symptomer. Dersom noen utvikler symptomer, må de ta kontakt med Slidre legesenter på telefon nr. 61344790 for å avtale tid til testing.

Vi oppfordrer til fortsatt bruk av munnbind der minimum 2 meter avtstand til andre ikke kan overholdes.

Hold motet oppe og smitten nede!

Personer og organisasjoner med org.nummer kan søke om tilskudd til tiltak på Stølsvidda.

Vaksinasjon er godt i gang i Vestre Slidre kommune. Du finn oppdaterte tal over talet på vaksinerte her.

Prioritering skjer etter nasjonale retningslinjer.

 

Siste dagen før påskeferien var Slidre barnehage invitert på påskebesøk til Prestegarden. Der fekk vi mellom anna vere med på å tenne lys, pynte påsketreet, høyre om påskefortellinga, delta på eggeløp - og ikkje minst jakte på det store påskeegget! Det var ein glad og fornøgd gjeng som gjekk opp att til barnehagen etterpå, og vi takkar Berit Kristin og dei andre på kyrkjekontoret for eit flott opplegg. God påske til alle!

 Tusen takk til Vestre Slidre Sanitetsforening for pengestøtte til prosjektet «Trygg i vann» for dei eldste barna i Slidre barnehage og Røn naturbarnehage. Med midlane frå dykk skapar vi gode erfaringar med vatn og gjennom leik blir vi kjent med å være i eit basseng, prøve å flyte med kroppen vår, dykke hovudet vårt under vatn og kjenne på gleda over å kunne meistre å bli tryggare i vatn. Pengane går òg til transport frå Røn – det å kunne få oppleve å reise på tur som ei gruppe er godt og trygt å kjenne på for barna.
Så nok ei gong takk for at de har gjeve oss denne opplevinga. 

Stor helsing frå oss i Slidre Barnehage og Røn naturbarnehage
 

Vår

Påska står framfor oss, og med den føljer forventningane om rekreasjon og påfyll av sosial energi. Påskefeiringa er ein del av den norske tradisjonen, og er ei tid for avslapping, aktiviteter og gode samtaler.

  Her kjem litt info om tilsyn/feiing av hytter og stølar i 2021. Feiar skal etter planen vitje alle hytter/stølar i løpet av skuleferiane. I tillegg fører vi tilsyn fredagar i sommarhalvåret.

 Vestre Slidre kommune innfører "Mellombels forskrift om førebygging av koronasmitte" i perioda 26. mars - 7. april 2021. Dette medfører bla krav om bruk av munnbind i butikkar, serveringsstader og taxi, samt tydelege avstandsreglar i skiheisanlegg.