Breibandsutbygginga i Røn er so smått i gang, og firmaet  Brunbjørn er dei som står for dette arbeidet.

Formannskapet i Vestre Slidre kommune vedtok i møte den 12.02.2019 i sak FS-015/19, å legge forslaget til reguleringsplan for Knippeset ut til 1. gangs høring og offentlig ettersyn.

Formannskapet i Vestre Slidre kommune vedtok i møte den 04.03.2019, sak FS-020/19, å legge forslag til reguleringsplan for Brakastølen ut til 2. gangs høring og offentlig ettersyn.

 

1030

Gode vener, lettvin bustad og god helse betyr mykje for Signe Finneberg og venninna hennar, båe på 92 år. Dei synast dei har det veldig bra i Slidre, med kjekke folk rundt seg.
«Eg lyt ut å gå, nesten til kvar dag», seier venninna. Dei er båe opptatt av å halde seg i rørsle. Kvar torsdag er dei med på balansetrening i Kroken. Dei er gjerne i Plassen, særleg når det er tilstellingar.

Signe går ofte i Plassen for ein prat og ein kopp kaffi. Ho, Marit (89) og Rønnaug (87) er alle einige om at Plassen er ein fin møtestad for dei eldre.

 

Ein kreativ gjeng i miljøtenesten laga seg utekino i hagen, med framsyning måndag kveld. Miljøtenesten arbeidar bevisst med å finne aktivitetar som alle bebuarane kan delta på, uavhengig av funksjonsnivå.


Tommel opp til dei tilsette som er innovative og engasjerte på jobb for bebuaranes beste!

 

 

Laeringssenter Shell

Språkpraksis førte til jobb for Abdulghani,- også kalt "Gunnar" blant kollegaer på Shell :-) Vel teke i mot av kollegaer og Rune Kværna, stortrivast Abdulghani i sin nye kvardag!

"Vi kan ikkje la slike folk gå frå oss", sa Rune, då Vestre Slidre læringssenter tok kontakt etter nokre dagar i praksis.

Lukke til Abdulghani og takk Rune, for din positive haldning!

BraMat for bedre helse

12 flotte deltakarar frå Vestre Slidre og Vang deltek på kurset «Bra Mat for bedre helse». Frisklivssentralane i Vestre Slidre og Vang samarbeider om å arrangere kurset, som består av fire kurskveldar over fleire veker. Mellom kurskveldane jobbar deltakarane med eigne mål og endringar i kosthaldet sitt. Tre av fire kveldar er gjennomført til no, med både teori og praktisk matlaging.

Fokuset gjennom kursperioden er å bli kjent med kostanbefalingane til Helsedirektoratet og  endringar ein kan gjera for å få eit sunnare kosthald.

Me ser fram til siste kurskveld med engasjerte og trivelige deltakarar!

Nytt kurs blir arrangert til hausten. Ta gjerne kontakt med Frisklivssentralen i Slidre på
tlf: 97617406 om du vil melde deg på eller ynskjer meir informasjon om kurset og tilboda til Frisklivssentralen.

Det vert stilt krav til offentleg sektor om å tilby meir effektive og miljøvenlege digitale løysingar. Som eit ledd i dette, har Vestre Slidre kommune innført digital fakturautsending.

Dato: torsdag 21. mars, 2019.

Tid: kl. 17.30-21.00

Stad: Høre samfunnshus

Kursleiar: Diabetessjukepleiar Tilla Landbakk

Tirsdag 19. februar var det godkjenningsmøte for Vestre Slidre kommune som trafikksikker kommune. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.