Vi håper de alle har hatt ein fin sumar og er klare til nytt barnehage- og skuleår!

 • Fyrste barnehagedag er måndag 15. august.
   
 • Fyrste skuledag for elevane er måndag 15. august.

Vestre Slidre skule:
Skulestart 08.45 med oppmøte i tildelte soner ute. Kva sone dei ulike klassene får, vil stå på facebooksida til Vestre Slidre skule.

Kulturskulen:
fylgjer skuleruta

SFO:
fylgjer skuleruta

 

Landbruksdagen er ein møteplass som syner fram landbruket i Valdres.
Dagen er fylt med ei rekkje aktivitetar for heile familien.
Arrangementet er gratis. Velkomen til ein flott dag på Valdres Folkemuseum!

Barnehagen søkte og fekk midlar av Sanitetsforeininga til å reise meire på tur. Dei eldste ungane reiste med taxi til leikeparken på Vaset og kosa seg der heile dagen i fint vær, grilling, aktivitet og is til slutt. 

Vi rettar ein stor takk til Sanitetetsforeinga for at vi var på tur denne dagen og vi skal på fleire turar rundt om😉
 

 

Vestre Slidre hytteforening og Vestre Slidre kommune arrangerar i fellesskap eit sumarmøte på Syndinstøga. Frå kommunen kjem ordførar Haldor Ødegård og kommunedirektør Rolf Stalenget.

Program (kan bli endringar):

Vestre Slidre kommune:

 • VA på Syndin 
 • Kommuneplanen sin arealdel
 • Båndtvang og beitedyr
 • Mobilmast ved Sonjavarden
 • Spørsmål og svar

Vestre Slidre Hytteforening:

 • Kva og kven er VSHF, og kva gjer vi?
 • Kvislasyndin Hytteforening
 • Midtre Syndin Hytteeierforening
 • Spørsmål og svar

Vestre Slidre kommune markerte «Kva er viktig for deg?-dagen» onsdag 8. juni. Dagen markerast kvart år for å rette fokus mot det som er viktig i livet og kvardagen til den enkelte, og for å sikre gode pasientforløp i helsetenestene. Det å bli sett, høyrd, take på alvor og ikkje minst å kunne drive med meiningsfulle aktivitetar er viktig for mange.

 

Eit utval innbyggjarar i kommunen vart denne dagen spurd «Kva er viktig for deg?

Sjå vedlegg for å sjå kva dei svara: Kva er viktig for deg-dagen 2022 (PDF, 102 kB)

Hana har i dag bestått fagprøva og har nå fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar. 

Vi gratulerer så mykje og ønsker deg lykke til i Slidre barnehage! 

Statsforvalteren har fastsatt foreløpige satser for regionale miljøtiltak for jordbruket i Innlandet 2022.

Satsene er fastsatt i samråd med faglagene for jordbruket.

I årets jordbruksoppgjør ble partene enige om å kompensere inntektssvikten i 2022. Dette skal blant annet gjøres gjennom en ekstra utbetaling av produksjonstilskudd på om lag 1 450 mill. kroner.

I jordbruksavtalen ble det vedtatt å øke satsene for tilskudd til drenering fra 1. juli 2022 til kr 2.500,- pr. dekar for systematisk drenering, profilering og omgraving av myr. For usystematisk grøfting er satsen økt til kr 38,- pr. meter begrenset til kr 2.500,- pr. dekar berørt areal.

Foretak som har fått innvilget tilskudd og ikke påbegynt arbeidet, kan trekke søknaden og søke på nytt.
Det som har startet dreneringa, kan ikke det.

Kommunestyret starta i dag kommunestyremøte med ei befaring ved det nye Helsetunet som er under bygging. 

Prosjektleiar og byggeleiar hadde ein gjennomgang av bygget og fortalte om planane for dei ulike delene av det. 

Etter gjennomgangen vart det levna lita tvil om at dette ville bli eit stort løft for kommuna, og at detta kjem til å bli eit veldig flott bygg når det blir ferdig.

Her blir det mykje å glede seg til!