Onsdag 17. oktober var det i tidsrommet fra kl. 0925  til kl. 1225 betydelige problemer med telefonlinjer og mobildekning i området rundt Slidretun. Årsaken til dette ligger trolig i at en basestasjon for mobildekning, fasttelefoni og fiber falt ut i dette tidsrommet. Kommunen vil ta kontakt med eier av basestasjonen for å unngå at slike hendelser gjentar seg.

Olbergsalen - Vestre Slidre kulturhus
Tirsdag 6. november kl. 19:00  Pris: 200,- Selges i døra.

sigurd

Det er storstilt utbygging av vatn- og avløp til eksisterande og nye hytteområder i Vasetområdet for tida. På bildet ser me avd.leiar Sigurd Aune Flatmo fylgjer med på borringa ved Langøddin.

Psykisk helseteneste har no flytta til nye lokalar i bankbygget i Slidre sentrum. Her skal vi samlokaliserast med helsestasjon og den nye kommunepsykologen som byrjar 1. november.

politi 1

Politioverbetjent Sverre Flatmo og betjent Randi Skeie ivaretek viktige funksjonar for politiet i Vestre Slidre

Vigsel Nøsen

Vigsler er ein svært hyggeleg del av ordførarjobben. Dette biletet er frå Nøsen i august. Vi venter på at brura skal koma ridande på ein flott brun hest. Fokus er no på framdrift i kommuneplanarbeidet, vatn og avløp på Ålfjell og nasjonal status for natur- og kulturparkar.

 

 

Det har blitt tatt i bruk eit nytt område på Slidreøya som har fått navnet «Tankesmia» Besøks- og refleksjonshage. Området ligg litt ned for gardstunet, omkransa med ein skigard.

Den gamle smia på garden er nyleg sett i stand, og er no identisk med slik den var for mange år tilbake.

Denne veka er ordførarjobben mest ein «utanriksminister» for kommunen. Måndag var det møte med statssekretærar frå 2 departement, om Natur- og kulturparkar i Norge. Det er 900 slike samhandlingsparkar i Europa og regjeringane anerkjenner dei som gode lokale løysingar, men Norge har ikkje enno gjort det grepet. Eg har tru på at dagens regjering endrar det.

Onsdag er det regionstyremøte i Valdres og der får vi mellom anna ein dialog med fylkesordførar om vidareføring av partnarskapet mellom Valdres Natur-og kulturpark og Innlandet.

Torsdag skal eg innleie om distriktspolitikk sett frå ein ordførar i Venstre sitt distriktsutval. Fredag møter Venstre-ordførerane stortingsgruppa til Venstre.

Neste veke starter roligere. Torsdag har vi kommunestyre.

Eivind, 28.8.18.

Det skal som vanleg delast ut ein årleg pris til eldsjeler og/eller personar som har peika seg ut på ein positiv måte. Det kan vere ein kulturpris, ein positivpris, ein landbrukspris, ein nyskapingspris, ein ungdomspris... Formannskapet vel kva pris det skal vere og kven som får den.

Om du har forslag til kandidatar, sender du forslaget med grunngjeving til kulturkontoret pr. e-post eller papir til gudbrand.heiene@vestre-slidre.kommune.no i Vestre Slidre innan 15.09.18.

Reguleringsplan for Øde hyttegrend ble godkjent av kommunestyret i møte den 07.06.2018 (sak KS-039/18). Planen legger opp til nye tomter til fritidsbruk. Planens areal omfatter den del av reguleringsplan for Ulset Hyttefelt som fortsatt har vært gjeldende fram til nå, samt en del av reguleringsplan for Ulset 3. Disse planene er nå avløst innenfor det arealet som reguleringsplan for Øde hyttegrend berører.