HPV

I Vestre Slidre fås vaksina på helsestasjonen i Slidre.

Ring eller send e-post for å avtale tid til vaksinering.

Meir informasjon om ordninga får du på folkehelseinstituttet sine sider.

Formannskapet sitt forslag til økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 blir lagt til alminneleg ettersyn i 14 dagar frå 29. november 2017 i henhald til kommunelova § 44 og 45. Kommunestyret behandler årsbudsjett og økonomiplan 14. desember 2017.

Papirversjon av dokumenta er lagt ut til ettersyn i resepsjonen i kommunehuset i Slidre.

background-2937873_1920

Vi har fått nye nettsider for å gjere det enklare for deg å finne nyttig informasjon. Dei gamle sidene er borte og vi håper at dei nye sidene gjer det enklare å finne fram. Dei seks valdreskommunane har samarbeidd om utforminga av dei nye sidene, mens innhaldet er strukturert noko ulikt.