Kommunestyret tok stilling til prosessen rundt område H30 i arealdelen i møte den 5. mai. H30 er eit område for fritidsbustader ved Krokåne ved Sørre Syndin.

I revidert forskrift om vatn- og avløpsgebyr i Vestre Slidre kommune, 20.12.2018, er det krav om at alle abonnentar som er kobla til kommunalt leidningsnett for vatn, skal ha montert vassmålar innan 01.01.2023.

Etter lenger tids jobbing frå fleire hald og god forståing frå Innlandet fylkeskommune, har vi endeleg fått på plass Kjeveortopedisk kontor i Fagernes – Tannregulering for Valdres. Dette vil spare mange frå lange og unødige reiser ut av regionen. 

 

Kulturskolen jobber jevnt og trutt hele året, men akkurat om våren er en spesiell tid for oss: Vi må gjøre folk oppmerksomme på det rikholdige tilbudet vi har i Vestre Slidre kulturskule! Søknadsfristen er rundt påsketider, og da er det fint å ha konserter i forkant av det.

Kommunen har fått 17 nye innbyggjarar i alternativ mottaksplass, og vi har hatt eit godt og varmt fyrste møte med dei i Kultutkafeen i Slidre. Rørande å sjå så mange takknemlige flyktningar saman med slekt og vener, som gjorde det mogeleg å flykte til Norge.

Den nye Kulturkafeen i Slidre held ope tysdag og torsdag ettermiddag og alle er velkomne!

Vi har ein del brettspel og shuffleboard, samt leiker og teiknesaker til dei yngste.

Ta gjerne med strikketøyet ditt!

Sal av vaffel, toast, kaffe/te og mineralvann

Torsdag 7. april held me ope frå 16:30 - 19:30

Mø sjøast!

Delar av krisestaben som vart etablert i samband med koronasituasjonen blir halde oppe. Statsforvaltaren fortset den gode, løpande kontakten med kommunane, som har ein del spørsmål relatert til situasjonen i Ukraina.

Viktige lenker til nettsider og nyheiter for kommunar, frivillige og andre som blir rørt av situasjonen, finn du her

Det kjem meir informasjon frå kommuna omkring mottak av flyktningar lokalt hjå oss, ein av dei fyrste dagane.  

Det er no mogleg å søke om tilskot til opprydding av vindfall.

Søknad kan sendast elektronisk eller på papir.

Meir informasjon finn du på Landbruksdirektoratet si heimeside

Søknadsfrist for skogeigar er 01.11.2022

I KS-sak 051/21 vert det vedteken å etablere ei tilskotsordning for å stimulere til bustadbygging (revidert versjon vedteken i KS-sak 011/22). Målet med ordninga er å auke bustadtilfanget i kommunen for å fremme tilflytting. Det vert sett av kr. 1.000.000 pr. år til formålet.