Idrettslaget sitt planlagte kickoff søndag 3 oktober er dessverre avlyst pga for få påmeldte.

Idrettslaget håpar på eit lignande arrangement på eit seinere tidspunkt.

-------------------------------

Etter begrensningar og nedstengning i lengre tid markerar vi att vi endelig er i gang att! Vi har eit mangfold av aktivitetar i bygda – kom og test dei ut!


Frå kl. 09 – 13 Aktivitetar for barn frå 5 år – 4.klasse
Frå kl 13 – 17 Aktivitetar for barn frå 5. klasse og oppover

OPPMØTE VED SLIDRE SKULE!

Aktivitetar som håndball, fotball, turn og ski!

Arrangementet er gratis, og det vil bli utdeling av flotte premiar og litt å bite i!

Møt opp i treningsklede og ta med ei drikkeflaske! Har dykk skisko - og stavar heime, ta med dette, elles har vi til utlån.

Smittevernsreglar blir ivareteke under arrangementet!

For vaksne vil det være moglegheit til å melde seg på ein spinningstime eller yoga. Det vil mest sannsynleg berre bli ein spinningstime – så her gjeld det å være fyrste mann/kvinne til mølla! Presiser i påmeldinga om du som vaksen vil være med på enten spinning, yoga eller begge!

Vi gleder oss til å glede oss over idretten att!

PÅMELDING MED NAVN OG FØDSELSÅR TIL TLF 99460547 INNEN 26.09.2021!

Valresultatet for Vestre Slidre kommune finn du her.

Personer med alvorlig svekket immunforsvar får tilbud om en tredje dose mRNA-vaksine mot covid-19. Bakgrunnen er at de har økt risiko for å bli alvorlig syke av covid-19, og lavere effekt av vaksinen, enn friske personer. 

Personer med alvorlig svekket immunforsvar er blant annet pasienter med immunsviktsykdommer, organtransplanterte, kreftpasienter med pågående eller nylig avsluttet kreftbehandling, og pasienter med autoimmune sykdommer som står på immundempende behandling. FHI anbefaler et minimumsintervall på minst fire uker mellom den andre og tredje dosen.

Ta kontakt med Slidre legesenter om dette gjelder deg og du ønsker 3. dose. 

Arbeidskraft er mangelvare i dei fleste distrikter om dagen, og gode håndverkarar / entreprenørar frå Valdres blir etterspurt av bedrifter og kundar over heile Østlandet. Korleis legg bedriften til rette for å ta vare på gode arbeidsfolk, trygge HMS-forhold og ikkje minst korleis får me fram at me tek bærekraft på alvor?

TID: 14. september 2021 kl. 08.00 – 09.30. Frukost startar kl 07.30

STAD: Valdres Sparebank sine lokaler, Slidrevegen 18


 

 

Samlivskurset  "Godt Samliv" og foreldrekurset "Trygghetssirkelen" startar opp i oktober. Kursa er gratis og er opne for foreldre i Øystre Slidre, Vestre Slidre og Vang.

Meir info finn du her.

Ungdom i Innlandet kan komme seg trygt hjem i helgene med taxi for kun 69 kroner.

Les meir om ordninga hos Innlandet fylkeskommune.

Vestre Slidre sin kommunale pris 2021, vert delt ut til eldskjelar/personar som har peika seg ut på ein positiv måte i kommunen vår. Prisen kan vera: -kulturpris –positivpris -landbrukspris-nyskapingspris- ungdomspris.

Har du ein kandidat du vil nominere til ein av desse prisane; ta kontakt med kulturkontoret i kommunen innan 1. september.

Vestre Slidre kommune; post@vestre-slidre.kommune.no

Kultrurkontoret ; 613 45 140 /915 20 590

Vi framskundar no dose 2 frå neste veke då vi kjem til å motta særs mange doser i veke 34.

Alle som skal ha dose 2, bes ringe Slidre legesenter 61344790 for avtale snarest.

Kan du tenke deg å bli fosterhjem, men er usikker på hva det innebærer eller om du er den rette personen for oppgaven? 25. august kl. 18.00 inviterer fosterhjemstjenesten, Bufetat, til et digitalt informasjonsmøte der du kan stille spørsmål og få svar på det du lurer på.

 

Alt du trenger for å delta på møtet er et varmt hjerte og åpent sinn, samt en PC med nettilgang. En rådgiver fra fosterhjemstjenesten og en erfaren fostermor leder møtet og deler av sine erfaringer.

Påmelding og mer informasjon finner du på fosterhjemstjenestens nettsider

Fyrste skuledag for elevane er måndag 16. august.

Vestre Slidre skule:

Skulestart 08.45 med oppmøte i tildelte soner ute. Kva sone dei ulike klassene får, vil stå på facebooksida til Vestre Slidre skule.

Kulturskulen: fylgjer skuleruta

SFO: fylgjer skuleruta

 

Velkomen til eit nytt skuleår!