No er det mogleg å låne bøker, lydbøker og filmar på biblioteket.

Etter avtale kan du koma og få utlevert bøker, lydbøker og filmar utanfor biblioteket. Ta kontakt med biblioteket på telefon 61 34 50 39, eller send epost til folkebibliotek@vestre-slidre.kommune.no.

Vil du låne bøker til påske må du kontakte oss innan fredag 3.april.

Grunna smittevern ber vi om at folk ikkje leverer tilbake bøker de har lånt. Det vert ikkje sendt ut purringar.

Formannskapet har i vedtak 05.09.2019 (sak FS-56/19) samt i vedtak 31.01.2020 (sak FS-05/20) lagt ut kommuneplanens arealdel til 1.gongs offentleg ettersyn.

Kjære næringsdrivende i Valdres, grunnet det pågående koronautbruddet står vi alle i en vanskelig situasjon.

I Valdres ønsker kommunene ved Valdres Natur- og Kulturpark, Valdres Næringshage og Visit Valdres å skaffe seg et samlet bilde av situasjonen lokalt, og motta viktige innspill fra regionens næringsliv. Dette for å ha et konkret og relevant grunnlag av fakta som kan brukes inn mot sentrale myndigheter for å påvirke nye krisepakkers utforming og innhold. På denne måten ønsker vi å ivareta lokalt næringsliv sine interesser.

Det er mange som har spørsmål om tilsyn av hytter nå. 

Heimesjukepleia jobbar aktivt med å førebygge smittespreiing. Det kan bety endringar av tenestene for pasientar i tida framover.    

Vi har fått spørsmål om ein kan reservere seg mot å få heimeteneste/heimehjelp ei kort periode, for så å starte oppatt seinare. Dette kan gjelde alle tenester eller deler av tenesta. Det er mogleg. Vi oppfordrar dykk til å ta kontakt med Tildelingskontoret på telefon: 94 86 61 23 dersom du ynskjer å ha mindre eller ingen tenester ei periode.

Vi ynskjer forståing frå dykk som pasientar og pårørande kring dette. Dersom du som pårørande har moglegheit til å ta større del av desse oppgåvene, er det og fint om du tek kontakt med tildelingskontoret via sms eller telefon 948 66 123. Det er og mogleg å sende informasjon sikkert via:  https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/961382157

 

Klikk her (PDF, 360 kB) for fleire detaljar, denne informasjonen vil og bli sendt direkte til heimetenestemottakarane.

Hei alle våre flotte elevar og føresette på Vestre Slidre skule! 

Det er rare tider og vi reagerer ulikt på situasjonen vi no er i. Treng du nokon å prate med som føresett eller elev?

Helsesjukepleier Kristin, Maria i psykisk helse og sosiallærar Katrine er tilgjengeleg for elevar og føresette på mail og telefon.

Dersom de ikkje får svar, ringer vi tilbake så raskt som mogleg!

Landbruksvikaren er tilgjengeleg hvis det skulle oppstå sjukdom i forbindelse med koronaviruset.
Ring telefon 909 44807.

Alle barn i Innlandet som er bekymra eller har spørsmål som følge av koronautbruddet, kan ringe til felles kontakttelefon for barn og unge.

Telefonnummer 94 87 98 95
Åpningstider fra 08-18 på hverdager.

Det er gledeleg å sjå frivillige som er med på å gje viktige bidrag i ei utfordrande tid. Facebookgruppa "Vi i Vestre Slidre hjelper hverandre" er eit flott eksempel.

Gruppa er tiltenkt å formidle kontakt mellom dei som ynskjer å hjelpe til og dei som treng hjelp, med til dømes handling eller andre oppgåver.

Slidre legesenter vil legge om drifta si frå måndag 16.03.20 kl.08.00.  Frå no av kan du ikkje møte opp utan avtale. Alle må ringe fyrst og spørsmål som ikkje har betydning for liv og helse må vente. Rutinekontrollar vil bli utsett dersom det ikkje gjelder alvorleg sjukdom. Øyeblikkelig hjelp vil bli prioritert, men vi vil sortere på telefonen fyrst. Vi vil ringe til alle som har oppsett time for nærare avtale. Dette gjeld inntil vidare.