Bufdir har lyst ut tilskotsmidlar til inkludering av barn og unge frå familiar råka av fattigdomsproblematikk.

Oppland og Hedmark blir slegne saman til Innlandet 1. januar 2020.

Alle kommunane i Innlandet får då nye kommunenummer- Vestre Slidre får kommunenummer 3452.

Dette vil få ein del konsekvensar bl.a. for oppretting av eigedomar og tinglysing av desse framover til dette er skjedd.

Vestre Slidre kommune inviterer deg mellom 20 og 30 år som bur eller har budd i Vestre Slidre.

Festen er laurdag 28. desember frå klokka 19.00.

Første faktura for feie-/tilsynsgebyr for fritidsbustader og støler er sendt ut.

Det er i første omgang fakturert for 1 pipe pr. eigedom. Antallet piper vil kunne bli endra etter at feiaren har vore innom alle eigarar på tilsyn.

Pipe 1: kr 300,- pr. år
Pipe 2: kr 150,- pr. år

Fra nå av vil du som innbygger motta SMS fra din Feier når det er tid for feiing/tilsyn på din bolig.

 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 blir det med dette varslet om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Øvre Pålset hyttegrend på eiendommen 69/1 i Vestre Slidre kommune. 

Kurs for fagpersoner og foreldre/pårørende til ungdommer med nedsatt funksjonsevne i alder 15 -19 år.

Valdres Arbeidssenter as kan gje deg tilpassa arbeid. 

  

Verktøykvelden som skulle ha vore i Plassen den 14. november er dessverre avlyst.

Laurdag 19. oktober arrangerast Aktiv Laurdag i Slidre.

Dagen startar klokka 11.00 og varar til 17.30

Det blir ein dag full av ulike aktivitetar for barn, ungdom og vaksne.

Dagen avsluttast med visning av den nyaste Disney filmen om elefanten med dei store øyrane, i Olbergsalen! (Aldersgrense 9 år, 6 år med vaksen.)

Alle aktivitetar denne dagen er gratis! Mat og drikke kan kjøpast.

Ingen påmelding nødvendig, men vi tek atterhald om at nokre av aktivitetane kan ha stor pågang, og at det då styrast av fyrstemann til mølla prinsippet.