Første faktura for feie-/tilsynsgebyr for fritidsbustader og støler er sendt ut.

Det er i første omgang fakturert for 1 pipe pr. eigedom. Antallet piper vil kunne bli endra etter at feiaren har vore innom alle eigarar på tilsyn.

Pipe 1: kr 300,- pr. år
Pipe 2: kr 150,- pr. år

Visit Valdres har laga ei innbyggerundersøking for fastbuande i Valdres, knytta til arbeidet med å bli eit bærekraftig reisemål.

Me oppmodar alle innbyggjarar til å svare på undersøkinga.

Meir informasjon og lenke til undersøkinga finn du her.

Velkomen til næringsfrukost i Vestre Slidre tysdag 28. januar 2020 kl 08-10. Næringsfrukosten er eit samarbeid mellom Valdres Sparebank og Vestre Slidre kommune.

Har du rundball lagra langs vegen, vær venleg og set opp gjerde eller fløt dei vekk frå vegkanten.

 

 

No er det tid for vassmålaravlesing og det blir sendt ut SMS-varsling tysdag 17.desember til dei som har registrert mobilnummer for avlesning.  Det blir og sendt ut avlesningskort pr. post med informasjon om rapportering av målarstand til dei som ikkje har SMS-varsling.

 

 

 

Luciadagen vart feira med luciatog og lysfrokost i både Slidre og Røn barnehage i dag.

Oppland og Hedmark blir slegne saman til Innlandet 1. januar 2020.

Alle kommunane i Innlandet får då nye kommunenummer- Vestre Slidre får kommunenummer 3452.

Dette vil få ein del konsekvensar bl.a. for oppretting av eigedomar og tinglysing av desse framover til dette er skjedd.

Høre/Vestre Slidre Røde Kors heldt i november kurs for dei barnehagetilsette i kommunen.

Kurshaldarane Julie Høyme Einang, Ole Høyme Einang og Morten Eide engasjerte på ein god måte, tusen takk. 

Vestre Slidre kommune inviterar alle over 75 år til deler av Vestre Slidre Skule sin avslutningskonsert før jul, torsdag 19/12 kl. 11-13.

Bufdir har lyst ut tilskotsmidlar til inkludering av barn og unge frå familiar råka av fattigdomsproblematikk.