Innlandet fylkeskommune vil også i 2023 gi tilskudd til forebyggende trafikksikkerhetstiltak i regi av frivillige lag og organisasjoner, og kommunene. Ungdom, unge førere, innvandrere, MC-førere og eldre trafikanter er prioritert.

Mer informasjon finnes på fylkeskommunens hjemmeside:

https://innlandetfylke.no/tjenester/sok-tilskudd/veg-og-trafikk/tilskudd-tiltrafikksikkerhetsarbeid.22003.aspx

Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av tiltaket og gjerne en angitt søknadssum, før den sendes postmottak@innlandetfylke.no.

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) behandler søknadene i sitt møte i februar. Søknadsfrist er 15. januar 2023.

Måndag 5. desember markerte vi frivillgihetens dag.

 

 

Ønsker du influensavaksine eller koronavaksine , ta kontakt med Slidre legesenter på telefon 61344790 for å avtale tid.

Arbeidet med bygging av helsetunet har no vore i gang i ca 1 år. Hovedentreprenør Sanne Hauglid med sine underentreprenører har ei meget god framdrift. Bygget skal vere ferdig juni/juli 2023.

Nedanfor ser de bilete frå ulike stader på bygget. 

Vestre Slidre kommune og Vestre Slidre sanitetsforening har eit samarbeid knytt til beredskap. Vestre Slidre sanitetsforening er m.a. deltakar i ordføraren sitt beredskapsråd. Sanitetsforeninga og kommunen har no signert ei samarbeidsavtale om korleis sanitetsforeninga skal bidra ved store ulykker, kriser og katastrofer. 

Kommunen set stor pris på å ha ei sanitetsforening med høgt engasjement og eit ynskje om å bidra når det er naudsynt. Samarbeidsavtala er et døme på dette. Sanitetsforeninga har gjennom avtala beskreve korleis dei kan bistå med forpleining, responstid og omfang på ressursar som blir gjort tilgjengeleg ved ei krise eller anna større hending. 

Skulle vi bli utset for ei større hending er det viktig at vi kan ha ressursar å spele på. Sanitetsforeninga syner gjennom sitt bidrag i samarbeidsavtala at dei har ressursar og at dei vil bidra. Ordføraren takkar for samarbeidet med sanitetsforeninga på vegne av kommunen og seier at bidraget frå sanitetsforeninga gjer beredskapsarbeidet meir robust og aukar evna til å halde ut i ein eventuell situasjon, også om den skulle vare over tid. 

Barnehagen i Røn er så heldige å ha god kjennskap til to gode damer, Kari og Turid i Bygdekvinnelaget, som kvar gong vi spør om det stiller opp og hjelper alle barna med å bake lefser. Lefsene skal barnehagen ha til julemiddagen i neste veke. Heldige oss!

 

Valdreskommunene skal styrke sin samhandling og forebyggende innsats for at flere barn og unge i Valdres skal få riktig og koordinert hjelp til rett tid. Fredag 25. november var totalt 750 ansatte fra «laget rundt» barn og unge i Valdres samlet til felles arbeid med det som blir kalt Oppvekstløftet for Valdres.

24. november var Helsesista på besøk ved Vestre Slidre skule.

Vi ønsker velkommen til ei koselig stund i prestgarden 1. søndagen i advent.

 • Bålpanner der du kan kose deg med gløgg og pepperkaker. Marshmallows og popcorn til barna sørger konfirmantene og husflidslaget for!
 • Kulturskolen vil ha musikkinnslag med Alexander Juul. Skolekorpset vil også bidra.
 • Engleverksted for barn frå 5 -år
 • Stemningsfull Vandring til Betlehem
 • Kunstustilling frå barnehagen
 • Quizposter ute
 • Lesestund på stabbursloftet, teskjekjerringa på julehandel
 • Ønskelistepostkasse
 • Ordføreren kommer
 • Røn musikklag bidrar ved treet når lysene tennes kl.17.00
 • Stemningsfull vandring med fakler til sjukeheimen, der det blir et par sanger før vandring videre til sentrum der sentrumstreet tennes. Nissen har og meldt sin ankomst der!
 • Åpen grendekafe med sal av vaffel, pølse, kaffe,brus
 • Denne kvelden kan du avslutte med Adventskonsert i Slidredomen kl 19.00 bilettpris kr 200 -billettsalg i døra fra kl.18.30. Mer info om konserten finner du på Vestre Slidre kommune si heimeside.
 • Det vil bli mulighet til å gi gave til frelsesarmeen i form innpakket gave.                                                                 

Den årlege 4. dagsfesten arrangeras i år igjen på Sekskanten den 28. desember for de mellom 20–30 år som bur eller har budd i Vestre Slidre. Dersom du er i målgruppa men enno ikkje har motteken invitasjon per post eller Digipost så ta kontakt med Ruben 40604035 eller Torill 91520590

Håper å sjå mange av dykk!