1.gangs høring for reguleringsplan Tildheim hyttegrend

Kommunestyret i Vestre Slidre kommune vedtok i møte den 20.06.19, sak KS-046/19, å legge forslaget til reguleringsplan for Tildheim hyttegrend ut til 1. gangs offentlig ettersyn. 

Eventuelle innspill sendes til Vestre Slidre kommune, Slidrevegen 16, 2966 Slidre, eller pr. e-post: post@vestre-slidre.kommune.no innen 30.08.19.