Arkeologer frå Fylkeskommunen og Oldsakssamlingen driv denne veka utgraving i Gardbergfeltet.

Dei fleste utgravingar i Norge skjer i samband med veg og jernbane, men her har man fått finansiert ein mindre utgraving for å bli meir kjend med kva som er under torva. Som bilete viser så fann dei spor etter verksemd voneleg frå før vikingtid. Ei kokegrop eller eit gravminne? 5.-klassane frå Slidre skal å sjå på funna i dag.