Breibandsutbygging i Vestre Slidre

Telenor skal bygge ut høghastigheitsbreiband i Valdres. Dei neste vekene vil ein representant frå Telenor besøke husstandar i utbyggingsområdet. Dei tek smittevern på alvor, og vil halde avstand, samt desinfisere hender og utstyr mellom kvart besøk.

Om det er nokon som ikkje ynsker besøk, er i karantene, eller ikkje er heime, kan de ta kontakt med representant for informasjon på telefon eller e-post: 

Fredrik Olsen

Telefon: 909 72 306

E-post: fredrik@konsultfokus.no

Sjå også meir info om utbygginga på bredbandivaldres.no