ENØK-ordning for næringslivet

 

Formannskapet tildelte i sist møte støtte til to søkjarar på ENØK-ordninga for næringslivet. I ordninga er det sagt at søknadar som kjem inn før 1.desember kan bli handsama. Det er midler att i ordninga og vi gjer difor merksamd på at det er mogleg å søkje om støtte. 

Formålet med ENØK-ordninga er energisparing for verksemder som på sikt vil medføre vesentleg reduksjon i straumutgiftene, samt stimulere næringslivet.

Søknadsskjema for ordningen ligger her: Søknadsskjema ENØK-ordning. (DOCX, 21 kB)

I søknadsskjemaet ligger det også innbakt informasjon om ordningen. 

Kommunen har sett av 1 000 000 kr til ordninga. Ny søknadsfrist er sett til 1.desember 2023. Søknadsskjema sendes post@vestre-slidre.kommune.no. Ved spørsmål om ordningen ta kontakt med Ivar E T Hagerup 918 19 866.