Forskrift om godtgjersle og permisjonar for folkevalde i Vestre Slidre kommune på høyring

Forskrift om godtgjersle og permisjonar for folkevalde i Vestre Slidre er lagt ut til høyring på kommunen si heimeside www.vestre-slidre.kommune.no og i resepsjonen på kommunehuset.

Dokumentet finn du her (PDF, 159 kB).

 

Uttale kan sendast i e-post til post@vestre-slidre kommune.no eller til

Vestre Slidre kommune, Slidrevegen 16, 2966 Slidre

 

Høyringsfrist er 10.06.2020