Gangveg langs Vøllavegen

Det er no inngått avtale med firma Dokka Entreprenør AS om bygging av gangvegen frå Slidredomen til Ølkenvegen. Kostnad for heile prosjektet ligg innafor vedteke budsjett på 6,5 mill.

Arbeidet starter opp 5. august og skal dersom vinteren ikkje kjem for tidleg, avsluttast før jul.