Gardsbesøk hos Beate Fagerlund og Eivind Høyne

Ordfører Haldor Ødegård og rådgiver Anne Marie Mørstad har vore på besøk hjå Beate Aandstad Fagerlund og Eivind Høyne for å sjå på det nye fjøset med mjølkestall og robot. Dette fortel om optimisme for framtida og om kva som er viktig å prioritere politisk, nasjonalt som lokalt.

Beate og Eivind var svært fornøyd med resultatet, det er ei trinnvis utbygging, med å bruke den gamle delen til ungdyr og kalver.

Kyrene forstod prinsippet med å tilpasse seg den nye mjølkeroboten veldig fort.  Det var ro, tilfredsheit og god dyrevelferd som prega dyra når vi kom inn i fjøset.

Byggeprosjektet hadde gått ryddig og greit føre seg og det hadde ikkje dukka opp dei store overraskelsene.

Vestre Slidre kommune ønsker alle mogleg lykke til! Kommunen vår trenger folk som Beate og Eivind til å produsere trygg mat til den norske forbrukeren, no og i framtida.

Neste generasjon var alt på plass for å få det inn med morsmjølka 😊