Gravearbeidet for VA-prosjektet i Ålfjell er i gang

No er gravearbeidet med VA-prosjektet i Ålfjell i full gang. Biletet viser maskiner frå Kroon Maskin AS som nå har avdekka fjell i nedre del av traseen. Fyrste del av prosjektet skal være klart hausten 2019.

Kroon Maskin AS vil i starten prioritere strekket frå Knippesetvegen og på nedsida av reg.plan Vasetvatnet Hyttegrend, fram til kloakkpumpestasjonen som skal etablerast ned mot Vasetvatnet. Dette for å bli ferdig med mest muleg av arbeidet her før skisesongen starter for fullt. Du kan lese meir om prosjektet her