Helsesøster er nå helsesykepleier

Tittelen helsesøster ble fra årsskiftet erstattet med den kjønnsnøytrale tittelen helsesykepleier.

– Hensikten er å ha en kjønnsnøytral tittel som blant annet gir assosiasjon til fagkompetansen, er gjenkjennelig, og som vil kunne bidra til å rekruttere flere menn inn i yrket. Vi håper også at det vil senke terskelen for unge gutter for å søke helsehjelp, sier avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen i Helsedirektoratet.

Bare ni prosent av dagens sykepleierstudenter er menn. Ved utgangen av 2018 var det bare rundt 11 menn blant de drøyt 3900 medlemmer i Norsk sykepleieforbund (NSF). Det var NSF som foreslo at tittelen helsesøster skulle erstattes av helse­sykepleier. Sykepleierforbundet la blant annet vekt på at dagens tittel ikke tydelig reflekterer fagkompetansen til denne yrkesgruppen, og på ønsket om å motvirke kjønnstradisjonelle utdanningsvalg. Regjeringen har gitt støtte til endringen.

Helsesykepleiere er sykepleiere med spesial­utdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn, unge og deres familier.

Mer om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

https://helsedirektoratet.no/nyheter/helsesoster-er-na-helsesykepleier