Informasjon om innskriving skule, søknad til barnehage, kulturskule og SFO 2024-2025

Barnehageplass 2024 – 2025
Alle som ynskjer barnehageplass eller endring av plass må søke elektronisk.

Link til søknadsskjema og informasjon om barnehagane ligg på www.vestre-slidre.kommune.no

Søknadsfrist til årets hovudopptak: 1. mars  2024

 

Innskriving av elevar i 1. klasse
Barn fødd i 2018 skal starte i 1.klasse hausten 2024. Barn og føresette er velkomne til innskriving ved Vestre Slidre skule tysdag 6. februar. Alle vi er kjende med gjennom barnehagane får brev om tidspunkt. Andre må ta kontakt med skulen på telefonnr. 61 34 51 10.

Hugs å ha med opplysningar om personnummer til innskrivinga. Dersom nokon ikkje kan møte, ta kontakt med skulen.    

 

SFO-plass 2024 – 2025
Det blir SFO - tilbod før og etter skuletid, samt feriar, dersom det er min. 5 barn påmeldt.
Alle som ynskjer SFO-plass eller endring av plass må søke elektronisk.
Link til søknadsskjema  og informasjon om SFO tilbodet ligg på www.vestre-slidre.kommune.no

Søknadsfrist for SFO-plass: 1. april  2025

 

Kulturskule 2024 - 2025
Søknadsfrist i kulturskulen: 7. april. Påmeldinga opnar 7. mars.
Link til søknadsskjema  og informasjon om kulturskulen ligg på www.vestre-slidre.kommune.no.
Elevar som vil slutte på eit tilbod bes melde frå om dette innan 7. april.

 

Redusert foreldrebetaling

Husstandar med låg inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling i kulturskule, barnehage og SFO. Informasjon om ordningane og søknadsskjema finn de på www.vestre-slidre.kommune.no