Informasjon om søknadsfristar til barnehage, skule, SFO og kulturskule

Barnehageplass 2022 - 2023

Alle som ynskjer barnehageplass eller endring av plass må søke elektronisk.

Link til søknadsskjema og informasjon om barnehagane ligg her.

Søknadsfrist til årets hovudopptak: 1. februar 2022

 

Innskriving av elevar i 1. klasse

Barn fødd i 2016 skal starte i 1.klasse hausten 2022. Innskriving blir gjort på skjema som er levert ut i barnehagane, frist for innlevering til barnehagen er 2. februar.

 

SFO-plass 2022 - 2023

Det blir SFO - tilbod før og etter skuletid dersom det er min. 5 barn påmeldt.

Alle som ynskjer SFO-plass eller endring av plass må søke elektronisk.

Link til søknadsskjema  og informasjon om SFO tilbodet ligg her.

Søknadsfrist for SFO-plass: 1. april  2022

 

Kulturskule 2022 - 2023
Elevar som vil halde fram må re-registrere seg på noverande eller ev. nye tilbod. Nye elevar søker om plass. Link til søknadsskjema  og informasjon om kulturskulen ligg her.

Søknadsfrist i kulturskulen: 1. april 2022

 

Redusert foreldrebetaling

Husstandar med låg inntekt kan søke om redusert foreldrebetaling i kulturskule, barnehage og SFO. Informasjon om ordningane og søknadsskjema finn de her:

Barnehage

SFO

Kulturskule