Velkommen til barnehagen!

Om barnehagane

Vestre Slidre kommune har to barnehagar: Røn naturbarnehage og Slidre barnehage.

Du kan lese meir om og sjå bilete frå barnehagene over.