Informasjon om vassmålar

I revidert Forskrift om vatn- og avløpsgebyr i Vestre Slidre kommune fra 20.12.2018, er det krav om at alle abonnentar som er kobla til kommunalt leidningsnett for vatn, skal ha montert vassmålar innan 01.01.2023.

Vestre Slidre kommune har fleire hundre vassmålarar i bestilling, men på grunn av problem i Europa, klarer ikkje leverandøren å levere ordren før tidlegast i månadsskifte oktober/november-22.  Kommunen må ta atterhald om leveringstidspunkt.