Kan Valdres bli ein endå betre stad å bu?

Visit Valdres har laga ei innbyggerundersøking for fastbuande i Valdres, knytta til arbeidet med å bli eit bærekraftig reisemål.

Me oppmodar alle innbyggjarar til å svare på undersøkinga.

Meir informasjon og lenke til undersøkinga finn du her.