Kommunal pris 2023

Vestre Slidre sin kommunale pris 2023, vert delt ut til eldskjelar/personar som har peika seg ut på ein positiv måte i kommunen vår. 

Prisen kan vera: Kulturpris; Landbrukspris; Positivpris; Ungdomspris; Nyskapingspris

 

Har du ein kandidat du vil nominere til ein av desse prisane? Send namn og grunngjeving til kommunen innan 15. september.

 

Vestre Slidre kommune:

post@vestre-slidre.kommune.no

 

Kulturkontoret:

Telefon: 61 34 50 00 eller 91 52 05 90