Kommunestyremøte 20.februar kl 18.

På kommunestyremøte 15.februar kom ikkje kommunestyret gjennom heile sakslista. Kommunestyret fastsatte tidspunkt for nytt møte der følgande saker frå sakslista til møtet 15.februar skal bli handsama:

006/24, 007/24, 013/24, 014/24, 015/24 og 016/24.

Møtet blir halde på Vestre Slidre skule.  I lokalet er det ikkje utstyr for videostrømming. Møtet vil difor ikkje bli strømma.