Kunngjering av vedtak i namnesak 2016/1- Håverud m.fl.- Vestre Slidre kommune

Kartverket har 27.04.2023 gjort vedtak i namnesak 2016/1- Håverud m.fl.

Vedtaksbrev sjåast Her (PDF, 146 kB) og liste over vedtekne namn kan sjåast Her (PDF, 438 kB)