Melding om feltarbeid og fuglekartlegging frå NIBIO i Vestre Slidre kommune

I forbindelse med programmet for tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap, det såkalte 3Q-programmet, skal Norsk institutt for bioøkonomi i løpet av året utføre feltarbeid i utvalgte områder  i Vestre Slidre.  

Arbeidet blir gjort på oppdrag fra Landbruks-, og matdepartementet, Klima og miljødepartementet, Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag.

Det er mogleg å lese meir om kartlegginga her: 3Q-overvåking av fugler

For ytterligere informasjon kontakt prosjektleder Christian Pedersen, (tlf. 974 34 123; e-post: christian.pedersen@nibio.no)

Her kan dere også lese en fersk rapport om prosjektet:
Fugler i jordbrukslandskapet: Bestandsutvikling og utbredelse