Nye forskrifter for renovasjon og slam ute på høyring

Valdres Kommunale Renovasjon IKS (VKR) reviderar forskrifta for husholdningsavfall og slam for kommunane i Valdres.

Høyringsbrevet ligg her.
Renovasjonsforskrifta ligg her.
Slamforskrifta ligg her.

Frist for å gje uttale er 31. desember 2020.

Eventuelle uttalelsar skal være skriftlige og sendes pr e-post til post@vkr.no eller i posten til Valdres Kommunale Renovasjon (VKR), Postboks 149, 2901 Fagernes