Nytt høgdebasseng Sponbakkadn bustadfelt

Dei øverste tomtene i Sponbakkadn har hatt for dårleg vasstrykk til at dei kan byggast på. Dette vil det i løpet av hausten bli ei ordning på!

Arbeidet med å bygge nytt høgdebasseng er no i gang. Dei øverste tomtene har hatt for dårleg vasstrykk til at dei kan byggast på, samt at bassenget har vore i minste laget for å ha tilstrekkeleg brannvatn. No er arbeidet i gang, og vil bli fullført i løpet av hausten.