Offentleg ettersyn - årsbudsjett for 2021 og økonomiplan for 2021-2024

Formannskapet sitt forslag til økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett 2021 blir lagt til alminneleg ettersyn i 14 dagar frå 28. november 2020 i henhald til kommunelova § 14-3.

Kommunestyret behandler årsbudsjett og økonomiplan 17. desember 2020. Papirversjon av dokumenta er lagt ut til ettersyn i resepsjonen på kommunehuset i Slidre. Du kan lese dokumenta elektronisk her