Oppheving av vedtak om totalforbud mot å gjøre opp ild og åpen brenning - totalforbudet opprettholdes i Vang

Forbudet mot å gjøre opp ild og åpen brenning oppheves frå kl. 1300 i dag.

Brannvesenet minner samtidig om det generelle bålforbudet: Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Det er allikevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann. Opphevingen av totalforbudet i nevnte kommuner, innebærer dermed at det er tillatt å benytte tilrettelagte og sikre plasser for å gjøre opp ild/bål og for grilling, under forutsetning om at det åpenbart ikke kan medføre brann.

Valdres brann- og redningstjeneste IKS, 15.6.2018.