Oppheving av vedtak om totalforbud mot å gjøre opp ild og åpen brenning

Brannsjefen har etter delegert myndighet fattet følgende vedtak:
Vedtak om totalforbud mot å gjøre opp ild og åpen brenning oppheves fra og med mandag 13. august kl. 12.00 i kommunene Øystre Slidre, Vestre Slidre, Sør-Aurdal, Vang og Etnedal.

Brannvesenet minner samtidig om det generelle bålforbudet:

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

Opphevingen av totalforbudet i nevnte kommuner innebærer dermed at det er tillatt å benytte tilrettelagte og sikre plasser for å gjøre opp ild/bål og for grilling, under forutsetning om at det åpenbart ikke kan medføre brann.

Valdres brann- og redningstjeneste IKS, 13.8.2018 v/brannsjef Laila Lien Østgård.