Regionalt miljøtilskott

Som følge av Jordbruksavtalen 2019 blir det mulig å søke på tilskudd for miljøvennlege spredemetoder for husdyrgjødsel som har spesielt stor betydning for utslipp av ammoniakk ( til og med indirekte lystgassutslipp) og luktproblem.

Lenke til Regionalt miljøtilskott