Rovvilt og beitesesongen 2024

Årets brosjyre om rovvilt og beitesesongen 2024 er ferdig.

Brosjyra inneheld aktuell informasjon om rovviltforvaltninga i Innlandet, samt informasjon om statens rovviltberedskap og vakttelefon.

Sjå lenke til Statsforvalteren Innlandet her