Skogsgruppa sprer varme hele året

Skogsgruppa rydder skog for kommunen og tar også på seg oppdrag for hytter og i hager mot å få tømmeret. Gruppa er kjent i lokalmiljøet og er en god tilbyder av kortreist lokal ved.

– Her gjør vi alt fra å felle trærne til de er ferdig pakket i sekk. Tømmeret kommer i hovedsak fra Vestre Slidre omegn og fraktes til Plassen som tømmer, forteller arbeidsleder Arne Koldbjørnshus.  Vedmaskinen brukes til å dele og kløyve stokkene før de stables i 60 og 1000 liters sekker. Veden tørkes før den da er klar for salg og utkjøring.

Vil du kjøpe ved? Ring Arne på tlf. 90 53 99 44

Vi kjører veden til de av våre kunder som ønsker tilbud på det.