Stor dag for Vestre Slidre og Valdres – arbeidet med E16 blir fullført!

Vestre Slidre kommune var vertskap for eit seminar i regi av Statens vegvesen (SVV) måndag 15.januar. Ca 40 personar deltok. 

Seminaret skulle markere i opning av E16 som no blir omtalt «god som ny». Oppgraderingen av E16 er bygd etter «Valdresmodellen». Både samferdselsminister Jon Inge Nygård og vegdirektør Ingrid Dahl Hovland sa at: «Valdresmodellen innebærer at vi tar vare på det vi har, utbedrer der vi kan og bygger nytt der vi må. Ved å involvere entreprenøren helt fra starten, er vi sikret gode løsninger og mest mulig veg for pengene. Erfaringene fra Valdres vil vi ta med oss i utviklingen av riksvegene flere andre steder i landet».

Cato Løkken fra SVV dro bl.a. fram det gode samarbeidet med entreprenør Br.Dokken AS.

Ordførar Haldor Ødegård var takknemlig på Vestre Slidre og Valdres si vegne for alt arbeidet som er gjort med E16. Ordførar nytta anledningen til å minne om at arbeidet ikkje er ferdigstilt før den siste strekningen på ca 4,8 km frå Lomen til Hausåker er oppgradert. Han var kom og med forslag med forbetringar av Valdresmodellen slik at tilrettelegginga for dei mjuke trafikantane kunne bli teke betre vare på.

Ordførar trong ikkje vente lenge på si oppmoding om ferdigstilling. Samferdselsminister Nygård kunne som avslutning på seansen inne på Slidretun melde at anbudsrunde for siste strekning blir lyst ut til våren og at SVV har penger på sitt budsjett til å fullføre arbeidet med oppgradering av E16 gjennom Vestre Slidre.

Etter at seminar og snorklipping av unnagjort hadde ordførarane og Nygard ein stopp på Fagernes for å drøfte prosjektet Fagernes-Hande.

 

Lenke til statens vegvesen si sak om seminar for markering av Valdresmodellen:

https://www.vegvesen.no/om-oss/presse/aktuelt/2024/01/apnet-ny-e16-som-skal-vise-veg-for-hele-landet/

Lenke til Avisa Valdres si sak om seminar for markering av Valdresmodellen:

https://www.avisa-valdres.no/na-skal-resten-av-e16-fullfores/s/5-54-914352