Takk til Vestre Slidre Sanitetsforening

Vestre Slidre ungdomsklubb- Løfte, vil sende ein stor takk til Vestre Slidre Sanitetsforening for støtta ungdommen fekk til å skape inkluderande tiltak. Vi har blant anna brukt dette til aktivtetsdag i slalombakken og utstyr til klubben etter ynskje frå ungdomsgruppa. 

Med slik støtte gir det muligheiter for at fleire ungdommar kan delta på aktivitet. Det skapar større rom inkludering og tilhørigheit.

 

Tusen Takk!