Tappestasjonar for vatn i Vestre Slidre kommune

Som ein konsekvens av den lange turkeperioda vi er inne i, er det er i tillegg til eksisterande stasjonar for uttak av vatn, etablert tappestasjonar. Vatnet er frå godkjente vassverk og kan nyttast også til drikkevatn. Du kan hente vatn på desse punkta:


SLIDRE
Slidre renseanlegg
Slidrevegen 12


RØN
Røn Brannstasjon
Fossheimvegen 24

Kontaktinfo

Vakttelefon Vatn og avløp
Telefon 61 34 51 86