Tilbod om kurs i bruk av Tilskuddsportalen for alle frivillige lag og organisasjonar

Vestre Slidre kommune har teikna abonnement på Tilskuddsportalen. Dette er eit tilbod til alle lag, foreiningar og organisasjonar i Vestre Slidre kommune der ein kan søke midler til ulike prosjekter.

Kanskje treng fotball-laget ny drakter eller du vil vite kva for støtteordningar det er innanfor kultur? Portalen gjev oversikt over alle tilskotsordningar som tilbys norske organisasjonar, og du kan søke etter støtteordninger og tilskot i mange ulike kategoriar. Har du hovedansvar for laget eller organisasjonen går du inn på  https://tilskuddsportalen.no/ for å registrere deg. Dette er gratis!

Det er sett opp kurs i bruk av tilskuddsportalen for alle frivillige lag og organisasjonar:

Kurs for frivillige lag og organisasjonar:

Tysdag 21. februar kl. 18.00-19.30.

Følg vedlagt lenke:
https://us06web.zoom.us/j/87878943348?pwd=bFhYeHMwUHJmNHVpV2tvejIvRDFyUT09

Meeting ID: 878 7894 3348, Passcode: 805280.

Deltakerne bes velge “Join with Computer Audio” etter at de har klikket på lenken på det aktuelle tidspunktet, men alle deltakere har mikrofon avslått under kurset. Hvis det skulle være problemer med lyden, kan det noen ganger løses ved å logge ut og inn igjen.

I kurset legger vi vekt på å bygge opp motivasjon til å søke tilskudd, og videre til å arbeide strategisk og langsiktig. Vi viser hvordan Tilskuddsportalen praktisk kan brukes som et effektivt støtteverktøy, og vi tar også opp metodikk i arbeidet og i utforming av søknader. Kurset vil kunne være aktuelt for alle som søker tilskudd.

Vi håper dere får godt utbytte av kurset og eventuelle spørsmål kan rettes til Jørn Lundberg, tlf 951 36 518 eller support@tilskuddsportalen.no.