Tilskot til nyetablering og næringsutvikling i Vestre Slidre kommune i 2024.

Kvart år gjer formannskapet i Vestre Slidre kommune ut midlar til næringsverksemder. Føremålet med tildelinga er å styrkja utvikling og omstilling i etablerte næringsverksemder i kommunen og å medverke til nyetablering og nyskaping.

Alle typar næringsverksemder med forretningsadresse i Vestre Slidre kommune kan søkja om tilskot.

 

Søknaden må innehalde:

  • Opplysningar om søkjaren
  • Forretningsplan/driftsplan
  • Fullstendig investering- og finansieringsplan

 

Krav til søknad finn ein her

Send søknad til post@vestre-slidre.kommune.no innan 1. mai.