Tilskuddsordning til arrangementsutvikling idrett

Innlandet fylkeskommune har 600 000 kroner til fordeling til utvikling av idrettsarrangement i perioden 1. juli – 31. desember 2023.

Dette er runde to av en årlig tilskuddsordning, og søknadsfristen er 1. april 2023.

https://innlandetfylke.no/tjenester/sok-tilskudd/idrett-og-friluftsliv/

Det SKAL søkes via søknadsportalen regionalforvatning.no

Det mottas årlig mange søknader, og derfor er det nødvendig med en «hard» prioritering av hvem som får tilskudd.

I hovedsak gjøres vurderinger med bakgrunn i kriterier for ordningen, men det gjøres i tillegg oppmerksom på at arrangører som fikk tilskudd i 2022 ikke blir prioritert for tilskudd i 2023.

Dessuten må søknaden gjelde et idrettsarrangement eller et mesterskap. Det betyr at aktivitetsskoler, sommerskiskoler, fotballskoler, ferietilbud o.l. IKKE blir prioritert for tilskudd.