Tiltak for trivsel

Vi har sett kvarandre lite det siste året. Mange har sete mykje åleine og nye har flytta til kommunen utan endå å ha helst på naboane sine. For å styrke samhaldet og trivselen i grenda, møtast innbyggarane på Johmsborg kvar måndag kl. 18 for å gå tur saman i nabolaget. Kanskje har andre nabolag og grender liknande historier å dele?