«Ut på tur»

Årets 4.klasse fekk tilbod om eit friluftstilbod i samarbeid med Brennabu leirskule, hausten 2020. Tilbodet er gratis for deltakarane og er eit tiltak som; 

«bidreg til å byggje identitet og røter i lokalsamfunnet, samt lære seg å bruke ulike aktiviteter utandørs. Skape mestringsopplevingar i saman med jamnaldrande og gi gode opplevingar med friluftsaktivitet».

 

Tiltaket inneber:

  • Friluftsskolen 2020- veke 41 (avlyst grunna smittevern hensyn)
  • Fredagsaktivitet på Brennabu. 2 fredagar i månaden, etter skulen.

Det har vore instruktørarar frå Brennabu samt ungdomsarbeider som har vore med på aktivitetane. Elevane har til no prøvd vassrakett, balanseline og Zipline.

Elvane koser seg på aktivitetane, her ser vi spenning, utfordring og mestringlede i kvar aktivitet. Og elevane etterspør «ut på tur».