Utbygging av vassbehandling på Vaset

Det er storstilt utbygging av vatn- og avløp til eksisterande og nye hytteområder i Vasetområdet for tida. På bildet ser me avd.leiar Sigurd Aune Flatmo fylgjer med på borringa ved Langøddin.

Blant anna skal gamle Fosheimfeltet opp mot Ålfjell med ca. 130 eksisterande hytter tilknyttast offentleg vann og avløp. Til dette trengs det meir vatn. Dette arbeidet er vi i gang med bl.a. ved å borre fleire grunnvannsbrønnar på Langøddin. Vatnet blir så pumpa bort til vannbehandlingsanlegget som også må oppgraderast fortløpande. Dette arbeidet vil pågå både i 2019 og 2020.