Val – kommunestyre- og fylkestingsval 2023 Vestre Slidre kommune

Valdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023 er fastsett til måndag 11. september kl. 10.00-18.00.

Stad; Gymsalen i kulturhuset, inngang fra venstre side


I Vestre Slidre kommune er det vedtatt at vi og skal ha val ein ekstra dag,  sundag 10. september 13.00-20.00.

Stad; Gymsalen i kulturhuset, inngang fra venstre side

 

Førehandsrøysting:

Du kan førehandsrøyste frå 10. august til og med 8. september. I denne perioden kan du røyste i vallokal over heile landet.

Korleis røyste?

https://www.valg.no/for-velgere/kommunestyre--og-fylkestingsvalget-2023/forhandsstemme/

 

I Vestre Slidre kommune, Slidrevegen 162966 Slidre, kan du førehandsrøyste ved kommunens servicetorg innafor føljande opningstider:

Måndag – fredag 

Kl.09.00 – 11.30 og 12.00-14.30

Torsdagar 

Kl.09.00 – 11.30 og 12.00-17.00

 

Stemme på institusjon

Beboere på helse- og omsorgsinstitusjoner kan avgi forhåndsstemme onsdag 6. september fra kl. 09.00-11.00. Rust, Bergtun og sjukeheimen vil bli besøkt for førehandsrøysting.

Kriminalomsorgen Innlandet, Slidreøya, vil få moglegheiter og førehandsrøyste onsdag 6.september frå kl. 13.00-14.00.

Vi oppfordrer alle som kan til å førehandsrøyste.

Husk legitimasjon!

 

Ambulerende røystegjeving:

Veljarar som på grunn av sjukdom eller uførheit ikkje kan avgi røysting der det er mottak av førhandsrøysting eller på valtinget, kan etter søknad til valstyret avgje førhåndsrøysting der dei oppheld seg. Frist for å søkje om ambulerande røystegjeving er tysdag 5. september kl.11.00.
 

Send epost til anita.grythe@vestre-slidre.kommune.no eller ring 41 92 76 29

Manntal

Manntal for Vestre Slidre kommune leggast ut til gjennomsyn ved servicetorget på Slidretun frå 10.juli.

Manntal viser kven som har røysterett. Det er folkeregisteradressa pr. 30.juni som avgjer kvar du har røysterett valåret.

 

Kjappe fakta for deg som skal stemme:

  • Førehandsrøyste perioden startar 10. august.
  • Vi oppfordrer alle som kan til å førehandsrøyste!
  • Valkort sendast ut digitalt til alle som ikkje har reservert seg mot dette i kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR).
  • Husk å ta med legitimasjon med bilde når du skal stemme!

 

 

Valstyret

Vestre Slidre kommune

Slidrevegen 16

2966 Slidre

Tlf: 41 92 76 29 / 61 34 50 00

61.08864, 8.98218

Kontaktinfo

Anita Grythe
1.sekretær Personal, Service og Kommunikasjon, Valansvarleg
E-post
Mobil 41 92 76 29