Vegetasjon og beite i Vestre Slidre statsallmenning og Grunke Sameie

Følg linkane under for å sjå kart og lese rapporten av beite i Vestre Slidre statsallmenning og Grunke Sameie.

Rapporten finn du ved å trykke her

Kartet finn du ved å trykke her

Forklaring til kartet: 

Mørk grøn: Godt beite.
Lys grøn: Middels godt beite.