Velkommen til Samskapingskonferansen 2022

Trygg Trafikk ønsker deg velkommen til årets Samskapingskonferanse.  Dette er en møteplass for alle oss som er opptatt av det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet i Innlandet.

Tid: 19.oktober klokka 1000-1430
Sted: Fylkeshuset på Hamar, Parkgata 64

https://www.tryggtrafikk.no/opplaering/aktiviteter/detaljer/samskapingskonferansen-2023/

Det er Refleksens dag, noe som også blir markert. 

Seminaret er gratis, men på grunn av begrenset antall plasser og lunsjbestilling, er det bindende på vedlagt lenke.

Arrangementet støttes av Innlandet fylkeskommune og Eika forsikring.