Vil du bli meddommar?

Arbeidet med å rekruttere meddommarar for ny periode (2021 - 2024) har starta. Innan 01.juli 2020 skal det veljast meddommarar til tingretten, lagmannsretten, jordskifteretten og skjønnsmedlemmer. Lenke til søknadsskjema finn du nederst i artikkelen.

Meddommarar speler ei viktig rolle i vårt rettssystem. Det vert ikkje stilt noko krav til den faglege bakgrunnen til ein meddommar, noko som heng saman med prinsippet om at tiltalte skal "dømmast av sine likemenn".

For å vere meddommar må du:

  • vere busett i Vestre Slidre
  • vere fylt 21 år, men vera under 70 år, (øvre aldersgrense gjeld ikkje for skjønnsmedlemmar)
  • snakke og forstå norsk
  • vere lovlydig

Meir informasjon om det å vere meddommar finn du her: www.domstol.no

Dersom dette er noko for deg kan du søke her.