Søkje barnehageplass

Søknadsfrist: 1. februar.

Vestre Slidre kommune brukar eit elektronisk system for opptak og administrasjon  av barn i barnehage og SFO. Søknad om plass i barnehage skal sendast i dette systemet. 

Systemet har ein søkeportal der alle føresette med barn i barnehage/ SFO i Vestre Slidre kan logge seg inn og sjå opplysningar om eigne barn, endre eller seie opp plass, eller endre kontaktopplysningar. Innlogging skjer via MinID eller Bank ID.

Føresette som ikkje har barn i barnehage/ SFO i Vestre Slidre kommune kan søkje om plass utan å logge seg inn i systemet.

Dersom du har barn i barnehage eller SFO – logg deg inn og sjekk at opplysningane vedrørande ditt barn stemmer.

Har du spørsmål kan du kontakte den aktuelle barnehagen/skulen.

Kontaktinfo

Monica Kvien Sæternes
Rådgjevar
E-post
Telefon 61 34 50 94