Legat

Ingebjørg og Arnbjørg Ødegårds legat som skal
nyttast til hjelp for eldre i Vestre Slidre.


Kari Vestlies legat som skal nyttast til fordel for gamle
og sjuke i Lomen sokn, enten dei er heime eller på
gamle-/pleieheim. Inntil kr 30.000,-.


Stiftelse til ungdom under utdanning som skal delast
ut til ungdom frå Vestre Slidre som tek utdanning på
universitet eller høgskule. Inntil kr 40.000,-.


Knut Vistemyrens legat som skal nyttast til glede og
nytte for dei eldre i Vestre Slidre.


Søknad, vedlagt likningsattest, vert å sende


Vestre Slidre kommune,

Slidrevegen 16,


2966 Slidre,

innan 24.04.2023.


Skriv på e-postadresse og bankkontonummer på
søknaden. Konvolutten må merkast med namnet til
det legatet du søkjer på.