Tilskot, kulturmidler, støtteordningar og legat


Kommunen deler kvart år ut kulturmidlar og handsamar søknadar til spelemiddelordninga. Begge ordningane er underlagt eigne fristar. Du finn meir om ordningane om du trykkjer på knappane ovanfor.

Her kan du søke tilskot til kulturformål frå fylkeskommunen: 
https://innlandetfylke.no/tjenester/sok-tilskudd/


Tilskuddsportalen - ei god hjelp for lag og foreiningar som treng støtte

Vestre Slidre kommune har teikna abonnement på Tilskuddsportalen. Dette er eit tilbod til alle lag, foreiningar og organisasjonar i Vestre Slidre kommune der ein kan søke midler til ulike prosjekter. Kanskje treng fotball-laget ny drakter eller du vil vite kva for støtteordningar det er innanfor kultur? Portalen gjev oversikt over alle tilskotsordningar som tilbys norske organisasjonar, og du kan søke etter støtteordninger og tilskot i mange ulike kategoriar. For meir informasjon og korleis du kan registrere deg, sjå informasjonsbrosjyra (PDF, 2 MB). Tysdag 21. februar 2023 var det kurs for frivillige lag og organisasjonar i Tilskuddsportalen. Dersom du ikkje fekk med deg dette kan du likevel sjå opplæringsvideoar inne på Tilskuddsportalen. 

AKTUELT

Innlandet fylkeskommune har 600 000 kroner til fordeling til utvikling av idrettsarrangement i perioden 1. juli – 31. desember 2023.

Dette er runde to av en årlig tilskuddsordning, og søknadsfristen er 1. april 2023.

https://innlandetfylke.no/tjenester/sok-tilskudd/idrett-og-friluftsliv/

Det SKAL søkes via søknadsportalen regionalforvatning.no

Det mottas årlig mange søknader, og derfor er det nødvendig med en «hard» prioritering av hvem som får tilskudd.

I hovedsak gjøres vurderinger med bakgrunn i kriterier for ordningen, men det gjøres i tillegg oppmerksom på at arrangører som fikk tilskudd i 2022 ikke blir prioritert for tilskudd i 2023.

Dessuten må søknaden gjelde et idrettsarrangement eller et mesterskap. Det betyr at aktivitetsskoler, sommerskiskoler, fotballskoler, ferietilbud o.l. IKKE blir prioritert for tilskudd.